Filter for tall og analyse

68 treff
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: alger

Alger er et nytt satsingsområde innen akvakultur, og omfatter produksjon av blant annet tang og tare. De første tillatelsene ble tildelt i 2014.

Arbeidsinnsats Alger Akvakulturtillatelser Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: totalt for hele næringen

Statistikk for akvakulturnæringen samlet sett. I statistikken inngår total tall for tillatelser, lokaliteter, sysselsetting og salg

Arbeidsinnsats Hovedtall/Nøkkeltall Akvakulturtillatelser Alger Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for settefiskproduksjon (ferskvannsproduksjon) av laks, regnbueørret og ørret.

Arbeidsinnsats Akvakulturtillatelser Settefisk Produksjon Yngel Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for matfiskprouksjon (sjøvannsproduksjon) av laks, regnbueørret og ørret.

Arbeidsinnsats Akvakulturtillatelser Produksjon Matfisk Salg Offisiell statistikk
Fiskeri

Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeritillatelser Kvoter Register
Fiskeri

Åpne data: posisjonsrapportering (VMS)

De åpne dataene inneholder data om posisjonsrapportering (VMS) fra norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, uavhengig av hvor de har oppholdt seg.

Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fiskeri

Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.

Fangst Fartøy Åpne data
Oppdrett

Akvakulturstatistikk: rensefisk

Rensefisk er den lille hjelperen som brukes i bekjempelse mot lakselus. Rensefisk er en fiskegruppe som består av ulike leppefiskarter og rognkjeks.

Produksjon Leppefisk/rensefisk Akvakulturtillatelser Salg Offisiell statistikk
Oppdrett

Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturtillatelser Register API
Fiskeri

Åpne data: fiskere, fartøy og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fiskere fra fiskermanntallet, fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data