Filter for tall og analyse

74 treff
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2022

Kor mange er påmelde til hummarfiske der du bur? Oversikt over antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2022.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar 2022

Register over alle påmelde til hummarfiske 2022. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummarfiske 2020. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fiskeri

Inndragning av fangst og fangstverdi

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Oversikten viser inndragning av fangst og fangstverdi, fordelt på salgslag og artsgruppe. 

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Nøkkeltall for de norske fiskeriene - publikasjon

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring. Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasiteten.

Hovedtall/Nøkkeltall Fangst Fartøy Fiskere Kvoter Driftsmargin Publikasjoner
Fiskeri

API for Fartøyregisteret

Vi tilbyr et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Fartøy Åpne data
Fritid

Fangst i turistfiske

Kva turistfiskebedrifter har rapportert fangst? Kor mykje fisk blei fanga ved den enkelte bedrift, og kor mykje slapp dei ut? Kva er totaltala for fangst innan turistfiske for kvar enkelt art? Det kan du finne svar på her.

Fangst
Fritid

Tapte og funne reiskap

Taloversikt frå Fritidsfiskeappen om tapt og funnen reiskap. Alle kan registrere tap og funn av reiskap.

Tapt og funnet redskap

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen