Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Datagrunnlaget er ikke stort nok til at det kan presenteres tall på fylkesnivå, og derfor inneholder tabellene kun tall for hele landet.

Tall for 2022 og 2023 er korrigert for feil den 7.2.2024.

Alle opplysninger samlet i en fil uten oppsett og summeringer: