Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen