Overtredelesgebyr - akvakultur. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Få oversikt over direktoratets bruk av overtredelsesgebyr

Åpenhet om vår bruk av sanksjoner bidrar til likebehandling av næringene. Derfor har vi offentliggjort en oversikt over overtredelsesgebyr vi har utstedt.

 

Blåkveite

Følg utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite.

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak. Illustrasjon: Fiskeridirketoratet

Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets interaktive visning av fangstdata.

 Overføring av fangst til føringsbåt © Olav Lekve, Fiskeridirektoratet

Klagesaker

For å ha en mer åpen forvaltning, har vi offentliggjort oversikter over klager om fartøy og tillatelser. I 2018 fikk 27 prosent av klagene helt eller delvis medhold.

 Algeprøver tas om bord på "Rind" våren 2019. Foto: Fiskeridirektoratet / Tor Johansen

Algesituasjonen i nord - oppdatert 9. juni

Beredskapen er noe trappet ned fordi algesituasjonen i Nordland og Troms ikke lenger er like alvorlig. Det er fortsatt god kontakt mellom oppdretterne og myndighetene, som raskt kan være i full beredskap igjen hvis det blir nødvendig. Fiskeridir.no oppdateres fremover bare hvis situasjonen forverrer seg.

 Sildefiske. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøte 6. juni

Se saksdokumentene til det årlige vårmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet), som avholdes 6. juni i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

 Beluga-1405©Jørgen Ree Wiig - Fiskeridirektoratet.jpg

Hvithval / Beluga whale

Oppdatert informasjon om hvithvalen / Updated information about the Beluga whale