Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Aktuelle tema

Laks i oppdrettsanlegg. Foto: © Vegard Hatten

Auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2024

Nærings- og Fiskeridepartementet fastsatte Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2024).

Read more about Auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2024
Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Ungdomsfiskeordningen

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Her finner du informasjon om ordningen.

Read more about Ungdomsfiskeordningen
Fangsrapportering turistfiske. Foto: © Roald Hatten

Reglar for turistfiske

Utanlandske turister må følgje reglar for blant anna minstemål, reiskap, fangstrapportering og utførselskvotar når dei fiskar i sjøen. Få oversikt over regelverket her.

Read more about Reglar for turistfiske
Illustrasjonsfoto for Fritidsfiskeappen. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kurs i fritidsfiske

Vil du bli en ansvarlig fisker og være med i kampen mot spøkelsesfiske og marin forsøpling? Da bør du ta nettkuset «Skitt fiske»!

Read more about Kurs i fritidsfiske