Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet november 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

Nyheter

18.05.2018 | Yrkesfiske

Statistikk: Hvor landes fisken?

Norske fiskere høster hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn fisk. Dette gjør at vi vanligvis er den tiende største fiskerinasjonen i verden. Fiskeridirektoratet legger nå ut statistikk for perioden 2000–2017, som viser hvor i Norge fisken leveres – eller landes – som det kalles i fiskerikretser.

15.05.2018 | Yrkesfiske

Område stenges for snøkrabbefiske under opprenskingstokt

Et avgrenset område i Barentshavet stenges for fiske med teiner etter snøkrabbe i perioden fra 1. juni til 6. juli. I dette området er det betydelige mengder med gjenstående teiner, noe som fører til spøkelsesfiske og forsøpling av havet. 

04.05.2018 | Yrkesfiske

Presisering om deltagelse i distriktskvoteordningen

Fiskeridirektoratet har fått en del spørsmål om detaljer rundt deltagelse i distriktskvoteordningen, som trådte i kraft 1. mai. Denne særordningen er innført for å sikre råstoff til landindustrien i to kommuner i Finnmark. Deltagelse i ordningen er forbeholdt fartøy med registreringsmerke, som var påmeldt 15. april.

Se alle nyheter