Yrkesfiske

Aktuelle tema

Delta på intervju

Vi ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024. Vil du delta?

Read more about Delta på intervju
Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Hvordan bli fisker?

Hvis du ønsker å bli fisker, så er det en del viktig informasjon å sette seg inn i. Her finner du mer om de viktigste reglene, skjemaer og svar på spørsmål.

Read more about Hvordan bli fisker?
Fanget fisk. Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Rapportere ubearbeidet fangst

Her finner du nyttig informasjon om rapportering av fangst på sjø og land. 

Read more about Rapportere ubearbeidet fangst
Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp dei siste åra og det er innført strenge reglar for å handtere veksten og sikre bestandane.

Read more about Leppefisk