Rapportering på havet

Fiskere på norske fiske- og fangstfartøy som er omfattet av ERS-forskriften, skal rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg. Det skal bidra til kunnskap om hvor vi fisker og hva, og at høstingen er bærekraftig, lønnsom og lovlig.