Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Posisjonsrapportering (VMS)

Her finner du det du trenger å vite om posisjonsrapportering. Systemet kalles VMS (Vessel Monitoring System), og brukes sammen med elektronisk fangstdagbok.

Posisjonsrapportering (også kalt sporing) betyr at fartøyet er utstyrt med en sender som automatisk sender data om fartøyets posisjon, kurs og fart. Det er fiskerimyndighetene som mottar dataene.

Hvem må rapportere 

  • Norske fiske- og fangstfartøy på eller over 10 meter, uansett hvor de befinner seg
  • Utenlandske fiske- og fangstfartøy, som fisker i norske farvann
  • Fra 1. januar 2025 norske fiske- og fangstfartøy på eller over 8 meter, uansett hvor de befinner seg

Når det gjelder fartøy under 8 meter største lengde, vil reglene gjelde fra et senere tidspunkt som Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Se også avklaringer om rapportering og sporing.

Utstyr og abonnement

Du må sørge for at abonnementet du velger er tilpasset området du opererer i. Noen utstyr har bare mulighet for satellittabonnement, mens andre også har mulighet for å bruke mobilabonnement i områder der dette er tilgjengelig.

Dersom du fisker utenfor 12 nautiske mil må du ha et aktivt satellittabonnement. I Skagerrak er det krav om satellittabonnement utenfor 4 nautiske mil. Fartøy over 15 meter må alltid ha aktivt satellittabonnement, uavhengig av hvor de befinner seg.

Sporingsutstyr

Du må bruke et sporingsutstyr som er typegodkjent av Fiskeridirektoratet. Her får du oversikt.

Fartøyeier må selv velge blant de tillate sporingsutstyrene. Fiskeridirektoratet kan ikke gi råd om hvilken av disse du bør velge, og det oppfordres til å undersøke de ulike alternativene

Dette utstyret er bare tillatt for bruk på brønnfartøy, og kan ikke brukes av fiske- og fangstfartøy.

*Kun godkjent for bruk på brønnfartøy

Installasjon og bruk av sporingsutstyr

Du må bruke en autorisert installatør til å montere utstyret. Installatøren melder fra til Fiskeridirektoratet når utstyret er på plass. Når installasjonen er gjennomført og melding sendt, vil eier mottar svar på at installasjonen er endelig godkjent.

Kontakt Norsk FMC dersom du tar i bruk fartøyet før du har mottatt endelig godkjent installasjonsskjema for å sjekke om fartøyet sporer.

Slå av sporingsutstyret

Det er ikke tillatt å slå av sporingsutstyret.

Dersom fartøyet ligger til kai uten tilgang på strøm, går i opplag eller på verksted, er det mulig å sende inn skjema om at strømtilførselen kobles ut for sporingsutstyret.

Du må sende inn skjema før strømtilførselen kobles ut. Sørg for at du har fått kvittering på at innsendt skjema er godkjent.

Forsinket leveranse eller installering

Du kan ikke bruke fartøyet før bestilt utstyr er installert og klar til bruk.

Ved forsinkelser hos leverandør eller installatør må du vente til utstyret er på plass. Alternativet er at du benytter deg av en annen leverandør eller installatør som ikke har forsinkelser.

Du må derfor skaffe nødvendig utstyr i god tid før planlagt bruk av fartøyet. 

Trenger du hjelp?

For tekniske spørsmål, opplæring og bruk av sporingsutstyret ditt, må du kontakte support hos din leverandør.

For alle andre henvendelser, behov for veiledning og hvis det haster, kontakt Norsk FMC.

E-post:

Telefon: 55 23 83 36

Oppdatert: 28.06.2021