Posisjonsrapportering (VMS)

Posisjonsrapportering (også kalt sporing) innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.

Hvem må rapportere 

 • Norske fiske- og fangstfartøy på eller over 11 meter, uansett hvor de fisker
 • Utenlandske fiske- og fangstfartøy over 12 meter, som fisker i norske farvann

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Lovdata)

Tillatt sporingsutstyr for posisjonsrapportering

 • AIS: Anteo-RE AIS300; Anteo AS*.
  • *Kun godkjent for bruk på brønnfartøy.
 • Iridium/GPRS: sender fra CLS (Telemar Norge AS) Triton
 • Iridium: sender fra Polaris Electronics AS (Telemar Norge AS) SIRIUS One
 • Iridium/LTE: sender fra Dualog Fisknett AS; Fangstr
 • Iridium/LTE: sender fra EMA (Radio Holland Norway AS) BlueTraker
 • Iridium/GPRS: sender fra ServiceSoft (Brommeland Elektronikk AS) LookOut
 • Iridium/GPRS: sender fra Agiltech (Telemar Norge AS) OmniCom
 • Iridium/LTE: sender fra Marine Dynamics AS; MarineAir
 • Iridium/LTE: sender fra Succorfish (Bytek Nordic AS) SC2
 • Iridium : sender fra Weatherdock (Fastrack AS) vmsIONEER
 • Iridium/LTE: sender fra Oppdrift AS; NorVMS
 • Iridium: sender fra SG Marine AS; Apollo SAT-01

Hvem kan montere sporingssutstyr

Fiskeridirektoratet har autorisert installatører til å foreta montering av utstyr på fartøy. Dette er installatører som er godkjent som leverandører av tillatt sporingsutstyr.

Oversikt over godkjente installatører

Skjema for å søke om autorisasjon som VMS-installatør

Installatørens oppgaver

Installatøren installerer utstyret og melder fra til Fiskeridirektoratet om dette på egne skjema for sporing av fartøy.

Skjema for å melde til Fiskeridirektoratet – se under Installasjon

Søke om å slå av sporingsutstyret

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å slå av sporingsutstyret.

Dersom skipperen får skjemaet i retur godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.

Skjema for å søke om å slå av utstyr - se under Fartøy

Flaggstatsprinsippet

Det såkalte «flaggstatsprinsippet» er det bærende prinsipp for all elektronisk rapportering. Det innebærer at flaggstaten har ansvaret for å videresende posisjonsrapporter til kyststatens fiskerimyndigheter. For utenlandske fartøy vil fiskerimyndighetene i fartøyets flaggstat sørge for å oversende posisjonsrapporter til norsk FMC når dette landets fartøy oppholder seg i norske farvann.

I henhold til internasjonale avtaler er det flaggstaten som har ansvaret for å etablere en sentral for mottak, kvalitetssikring og eventuell videresending av posisjonsrapporter til andre kyststaters nasjonale overvåkingssenter (Fisheries Monitoring Center, FMC). Norge har sitt overvåkingssenter i Fiskeridirektoratet i Bergen.

Etter forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske-og fangstfartøy, § 7 og jf. § 9 skal norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av bestemmelsen sende automatiske meldinger om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet med den frekvens og innhold som fremgår av § 8 .

Kravene til posisjonsrapporteringsutstyr fremgår av § 3 jf. forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr .

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen