Akvakultur

Aktuelle tema

Forurensningsregelverk for havbruk

Det er forskriftsfestet standardvilkår for forurensing fra fiskeoppdrett i sjø.

Read more about Forurensningsregelverk for havbruk
Akvakulturanlegg. Hordaland, Norway. Foto: © Marius Dobilas / shutterstock.com

NYTEK23

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Read more about NYTEK23
Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Erfaringsbase om rømming

Næringen og forvaltningen deler erfaringer for å støtte risikovurderingen i bedriftene. Vi deler hendelser, årsaker og tiltak. Basen er stadig i utvikling.

Read more about Erfaringsbase om rømming
Røft hav

Havbruk til havs

Havbruk til havs er akvakultur som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag. Fiskeridirektoratet arbeider sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og andre myndigheter med å tilrettelegge for havbruk til havs.

Read more about Havbruk til havs