Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Produksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon over akvakulturtillatelser

I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

18.07.2018 | Akvakultur

Karsprekk ved settefiskanlegg i Solund

Fiskeridirektoratet fikk mandag melding om at et kar ved settefiskanlegget Lianeset i Solund kommune har revnet. Rømmingsomfanget er på nåværende tidspunkt usikkert.

16.07.2018 | Akvakultur

Departementet opprettholder vedtak om utviklingstillatelse

Marine Harvest Norway AS søkte 15. april 2016 om 8 utviklingstillatelser for å realisere konseptet "Marine Donut". Fiskeridirektoratet gav tilsagn om 1100 tonn biomasse til å prøve ut teknologien. Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har i dag gitt avslag på klagen og opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken. 

12.07.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Havkar AS sin søknad om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Terminal».

06.07.2018 | Akvakultur

Ønsker tips om rømt fisk i Vest-Finnmark

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Bergsfjorden i Loppa kommune de siste ukene, og vi ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området. (Oppdatert 11.07.2018)

03.07.2018 | Akvakultur

Prioriterer anleggssertifikat på tilsyn i 2018

Et av de prioriterte områdene for Fiskeridirektoratets tilsyn med oppdrettsnæringen i 2018, er å sjekke at alle flytende anlegg har gyldig anleggssertifikat og dermed driver lovlig.

Se alle nyheter