Akvakulturloven og forskrifter

Akvakulturloven er en norsk lov som regulerer produksjonen av vannlevende dyr og planter, også kalt akvakultur.

Loven gir vilkår for å få tillatelse til å bedrive akvakultur og fastslår at dette skal drives på en miljømessig forsvarlig måte. Nærings- og fiskeridepartementet kan ifølge loven gi nærmere regler for å sikre at miljøet blir ivaretatt. Lovens formål er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet samtidig som man sikrer en bærekraftig utvikling. Under finner du lenker til loven, forskrifter og merknader. 

Akvakulturloven

Lov om akvakultur (Lovdata)

The Aquaculture Act (Regjeringen)

Forskrifter og merknader