Akvakulturloven og forskrifter

Akvakulturloven

Lov om akvakultur (lenke til Lovdata)

The Aquaculture Act (link to regjeringen.no)

Forskrifter og merknader

Instruks

Instruks om nye forvaltningstiltak i Hardangerfjorden (regjeringen.no)