Akvakulturloven og forskrifter

Akvakulturloven

Lov om akvakultur (Lovdata)

The Aquaculture Act (Regjeringen)

Forskrifter og merknader

Instruks

Instruks om nye forvaltningstiltak i Hardangerfjorden (regjeringen.no)