Areal og miljø

Aktuelle tema

Kysttorsk.

Kysttorsk

Det er heilårsforbod mot fiske av torsk i Oslofjorden. Det er også forbode å fiske med botnsette garn innanfor grunnlinja frå og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige.

Read more about Kysttorsk

Forbod mot å etterlate reiskap

I Noreg er det forbode å kaste, eller unødvendig etterlate reiskap, fortøyinger og andre gjenstander i sjøen eller på botnen.

Read more about Forbod mot å etterlate reiskap