Marin forsøpling

Store mengder avfall fra menneskelig aktivitet havner jevnlig på avveie i det marine miljø. Yrkesfiske, fritidsfiske og havbruk er betydelig bidragsytere til marin forsøpling i nordiske havområder. Fiskeridirektoratet har jobbet med forebygging og opprydning av forsøpling i form av tapte fiskeredskap i mange år, men det er  fremdeles mange utfordringer knyttet til denne problematikken.