Hva skjer med redskapene vi finner?

Gjennom Fiskeridirektoratets opprenskingstokt tas det årlig opp betydelige mengder tapte og gjenstående fiskeredskaper. Tilstanden til redskapen og om det er mulig å identifisere eier har stor betydning for hvordan fiskeredskapen håndteres videre.

Fiskeridirektoratet er involvert i både nasjonale og internasjonale prosjekt der målet er å øke gjenbruk og gjenvinning av fiskeredskaper.

Redskaper som tas opp håndteres etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Leveres tilbake til eier
  Dersom redskapen er meldt tapt, ikke er benyttet i ulovlig fiske, eieren er identifisert og det er praktisk mulig, kan redskapen bli levert tilbake til eier.
 2. Overlates til andre
  I kystnære opprenskningsaksjoner kan funksjonelle redskaper overlates til skoler, vernede bedrifter og lignende.
 3. Gjenvinnes 
  Gjennom samarbeid med Norsk fiskeriretur AS leveres noen redskapstyper til gjenvinning, men dette betinger at redskapen kan rengjøres fra organisk materiale og ellers tilfredsstiller krav til gjenvinning.

  Produkter av metal leveres til gjenvinning gjennom ulike samarbeidspartnere.

 4. Deponeres
  Andre redskaper og materialer leveres til deponi.     

Les mer

Redskapsopprensking

Spøkelsesfiske

Meld tapt og funnet fiskeredskap i appen (fritidsfiske)

Meld tapt redskap (yrkesfiske)