Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rapportering av tapt redskap for yrkesfiskere

Rapportering av tapte fiskeredskap er svært viktig og danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt. Ordningen gir også fiskeren muligheten til å få redskapet tilbake dersom det hentes opp.

En fisker som mister redskap plikter å sokne etter den, (jf. høstingsforskriften § 69). Dette gjelder også deler av redskap, som for eksempel trålvaier. Dersom det ikke er mulig å få tatt opp redskap, skal det umiddelbart rapporteres til Kystvakten med informasjon om type og mengde redskap, samt lokasjon hvor redskapet sist var sett.

For fartøy med elektronisk fangstdagbok kan det også rapporterast om tapt reiskap gjennom dagboka.

Meld inn tapt redskap i FiskInfo

Yrkesfiskere kan melde om tap og røkting av redskap via tjenesten FiskInfo (barentswatch.no) .

I tillegg til å melde inn og ut redskap i FiskInfo kan man klikke seg inn på «Mine redskaper» og finne knappene for å melde om tap eller røkting av redskap. Funn av andres redskap kan også meldes her.

Når du melder om røkting av redskap, slipper du å velge kartposisjoner.

Fritidsfiskere kan melde tap og funn av redskap i Fritidsfiskeappen