Du er her:
 

Minstemål

 

Meld tapt redskap

 

Fredete arter

 

Redskap

 

Salg og utførsel

 

Turistfiske i Norge

 

Gi oss beskjed

 

App om fritidsfiske

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Noen utvalgte arter

 

Filmer på YouTube

 

Skjema – fritidsfiske

 

Utkastpåbud på stor kveite

 

For barn

 Foto © Fiskeridirektoratet

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Registreringspliktige turistfiskevirksomheter skal rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned. Det er fem arter som skal registreres; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

 Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Registrering av turistfiskebedrift

Alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratets register. Veiledning og skjema for registrering finner du her.

Film om reglene i fritidsfiske

Sjekk også ut YouTube-kanalen vår med mange andre fine filmer - om hummerfiske, minstemål, fredning, lovlige redskap, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. 

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Alt om hummerfisket i 2017.

Nyheter

19.04.2018 | Fritidsfiske

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.

14.02.2018 | Fritidsfiske

Klart for rapportering frå turistfiske

Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukast for å rapportere fangst frå turistfiskebedrifter. Skjemaet er digitalt og verksemdene må bruke ID-porten for å logge seg inn.

19.01.2018 | Fritidsfiske

Turistfiskesesong med nytt regelverk

Fiskeridirektoratet mottar mange henvendelser i forbindelse med registreringsordningen som ble innført for turistfiskebedrifter fra nyttår. Vi arbeider nå med en rekke tiltak som i løpet av kort tid – og før turistfiskesesongen for alvor tar til – forhåpentligvis vil avhjelpe den usikkerheten som rår blant næringsutøvere og publikum.

Se alle nyheter