Fritidsfiske

KART OG DATA

Frednings- og bevaringsområde for hummer

Det er etablert 50 fredningsområder for hummer, hvorav 10 er nye i 2020. Det er også på høring et fredningsområde for hummer.

I tillegg er det fire bevaringssoner i Tvedestrand kommune hvor det også er forbudt å fiske hummer.