Reiskap

Garn, teiner, ruser og merking av reiskap.

Meld tapt og funne reiskap

Bruk appen «Fritidsfiske».

Minstemål

Reglar om minstemål.

Turistfiske i Noreg

Reglar utelandske turister må følgje for blant anna minstemål, reiskap o.l.

Sal og utførsel

Bøter for fiskesmugling. Sal og utførsel av fangst.

Fiskeartar

Informasjon om freda artar og dei vanlegaste fiskeartane.