Du er her:
 

Reiskap

Garn, teiner, ruser, merking ...

 

Meld tapt og funne reiskap

Bruk appen «Fritidsfiske»

 

Minstemål

 

Turistfiske i Noreg

 

Sal og utførsel

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Freda artar

 

Utvalde artar

 

Skjema – fritidsfiske

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Vern av kysttorsk i sør

Frå og med 15. juni blir det forbode å fiske torsk i Oslofjorden.

 Foto © Scanfishphoto

Gammelt fangstskjema for turistfiskebedrifter reaktiveres

Grunnet problemer med ny løsning for fangstrapportering på Min side, er det bestemt at gammelt fangstskjema reaktiveres.

Melde om tapte fiskereiskapar

Korleis kan fritidsfiskarar melde frå om tapte fiskereiskapar? Sjå video frå Clean Nordic Oceans.

Film om reglane i fritidsfiske

Sjekk også ut YouTube-kanalen vår med mange andre fine filmar - om hummarfiske, minstemål, freding, lovlege reiskapar, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. 

 app-fritidsfiske-forside-lite.jpg

Appen "Fritidsfiske"

Bruk appen til å melde tapt og funne reiskap og til å finne reglane for fritidsfiske.

 

Gje oss melding

Oppdagar du at noko ikkje er i orden, set vi stor pris på om du varslar oss.

Nyheter

05.04.2019 | Fritidsfiske

Nye retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Turistbedrifter i Øst-Finnmark får også i år anledning til å fangste kongekrabbe etter om lag same lest som før. Men Fiskeridirektoratet har endret noe av retningslinjene for å kunne ta del i denne ordningen.

Se alle nyheter