Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Personvern på fiskeridir.no, nyhetsbrev og i sosiale media

For å forbetre nettsidene våre, samlar vi inn informasjon om bruksmønsteret til besøkande via Matomo. I sosiale media behandlar vi personopplysningar i høve til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Webanalyse og informasjonskapslar

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei som vitjar nettstaden. For å analysere informasjonen bruker vi Matomo.

Dette verktøyet bruker informasjonskapslar/cookies som registrerer IP-adressene til brukarane, for på den måten å skaffe informasjon om bruksmønster, type nettlesar, operativsystem og breibandsleverandør. Bruksmønsteropplysingar vert brukte i aggregert form til analyseformål for å forbetre nettsidene.

Alle innsamla data vert anonymiserte, og kan derfor ikkje sporast tilbake til enkeltbrukarar. 

Behandlingsgrunnlaget for lagring av slika data er GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillet oss å behandle opplysingar som er nødvendige for å ivareta ei rettmessig interesse som veg tyngre enn omsynet til den enkeltes personvern. Den rettmessige interessa er å forbetre tenestene våre.

Endre innstillingar for informasjonskapslar

Her kan du endre samtykket ditt.