Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Redskapsopprensking

Å fjerne garn og teiner fra havbunnen er viktig for å unngå at fisk og skalldyr går i, såkalt spøkelsesfiske. 

I Norge blir det mistet mye fiskeredskap hver eneste år, og dette står ofte igjen på havbunnen og bidrar til forsøpling og spøkelsesfiske. Ved å rydde havbunnen for tapte fiskeredskap reduseres skjult beskatning av fisk og skalldyr gjennom spøkelsesfiske. I tillegg reduseres faren for flere tap ved at nytt redskap hektes fast i redskapet på bunnen og en eventuell spredning av mindre plastbiter og mikroplast som slites av redskapet. 

Det er svært viktig at alle som har tapt fiskereiskap, eller kjenner til at det har skjedd, melder fra til Fiskeridirektoratet. For redskap som er tapt innen yrkesfiske kan vi da vurdere å dra til disse områdene under vårt årlige oppreinskingstokt.

Rapportering av tapt redskap for yrkesfiskere

Fritidsfiskere kan melde fra om tapte redskap i Fritidsfiskeappen

Opprenskingstokt

Fiskeridirektoratet har siden tidlig på 1980-tallet drevet opprensking av tapte fiskeredskap på årlige tokt. Fokuset har vært på å rydde i de viktigste fiskefeltene langs norskekysten.

Hovedfokuset under opprenskingstoktet er garn og teiner, siden disse redskapene antas å være farligst i forhold til spøkelsesfiske. Men det fjernes også betydelige mengder av annet fiskeredskap, som liner, snurrevad og not, og andre gjenstander relatert til fiske som tauverk, trålvaier, anker og dregger. 

Siden starten for opprenskingsarbeidet på 1980-tallet er det tatt over 1000 tonn redskap, herav 22 000 garn med over 600 kilometers lengde.

Havgående tokt: Funn av tapte teiner (antall) og tauverk (meter) ved opprenskingstokt, 2014-2021

År

Garn 
(stk)

Teiner 
(stk)

Liner 
(meter)

Wire (meter)

Tauverk (meter)

Trål/ not (hel/del)

Anker/ dregg 
(stk)

Bøyer (stk)

2014

935

50

12 000

3600

10 000

2

7

4

2015

815

3

20 000

3000

4000

5

10

10

2016

770

80

45 000

4000

9000

5

13

4

2017

815

147

27 000

2000

16 400

6

13

25

2018

765

89

29 800

3591

11 260

11

14

12

2018*

 

8600

 

 

269 900

 

 

 

2019

820

1242

23 700

800

56 700

6

28

19

2020

681266938 8004745133 80036646

2021

102982**78 600300015 4001364629

*Ekstraordinært tokt fjernet gjenstående snøkrabbeteiner i Barentshavet.
** Det er ikke utført opprensing på fiskefelte etter snøkrabber.

Dersom det er mulig blir redskapet enten sendt til gjenvinning eller det blir returnert til fiskeren som rapporterte tapet, og som eventuelt kan ta redskapet i bruk igjen. Resten blir sendt på deponi.

Hva skjer med redskapen vi finner?

Lokal opprensking av fiskeredskap

Det antas at det mistes mye fiskeredskap i kystnære områder, som ikke dekkes av Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt. Denne forsøplingen stammer både fra yrkesfiske og fritidsfiske.

Inntil 2019 hadde det ikke vært noe organisert statlig opprenskning av tapt fiskeredskap fra fritidsfiske eller kystnært yrkesfiske. Dette er et segment der tap av redskap (primært garn, teiner og ruser) regnes som betydelige.

I 2019 startet Fiskeridirektoratet arbeidet med lokal opprenskning, som et supplerende tiltak til de havgående opprenskingstoktene som har vært gjennomført siden 1980-tallet. I dette arbeidet har vi fokusert på å ta opp mest mulig tapt fiskeredskap fra fritidsfiskere og kystnære yrkesfiskere, som ikke omfattes av de havgående toktene.

I 2021 var toktene lagt til områder rundt Stavanger og Fredrikstad. I 2022 var toktene på Møre og Drøbak / Indre Oslofjord.

Toktene ble utført ved å leie inn to fartøy utstyrt med sokningsutstyr og små ROV-er med gripeklo og taukutter. Dette har vist seg å være en effektiv måte for å ta opp tapte fiskeredskap fra fritidsfiskere.

Lokale opprenskingstokt: Funn av tapte fiskeredskap, 2021-2022

ÅrOmrådeTeinerRuserGarnLineTrålposeTotalt antall redskapTau (meter)Totalt for området
2021         
 Stavanger3524427  4236400 
 Fredrikstad2496933213542800 
 Begge områdene i 202159111370217779200 
2022*         
 Drøbak / Indre Oslofjord2171348    278
 Møre144109    163
 Begge områdene i 20223614357    441

*Tallene for 2022 er foreløpige.

Funnet fiskeredskap i kart

Funn av tapte redskap i (fullversjon av kartverktøyet Yggdrasil)

Kartet viser alle opprenskingstoktene frå og med 2017. Det siste opprenskingstoktet vises som default.

Film om spøkelsesfiske og opprenskingstokt

Hvordan kan man selv sokne etter mistet fiskeredskap?

Både yrkesfiskere og fritidsfiskere kan selv utføre en leteaksjon etter tapt fiskeredskap ved sokning. Dette er en metode som typisk utføres ved at et anker slepes etter båten i området hvor redskap sist var sett, med mål om at ankeres skal huke seg til deler av det tapte redskapet.

CNO: Hva kan man gjøre hvis man har mistet et fiskeredskap på havet?