Spøkelsesfiske

Fiskeredskap som mistes og blir stående igjen på havbunnen bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid. Dette resulterer i en skjult dødelighet av fisk og skalldyr og kalles for spøkelsesfiske.

Fiskeredskap går tapt på havet av en rekke ulike grunner. Passive fiskeredskap, som garn, ruse, teine og line, forbindes til havoverflaten med et tau og ofte en flytegjenstand (overflate-vak).

Overflate-vaket kan forsvinne under havoverflaten, for eksempel dersom redskapet fraktes ut på dypere vann med strømmen, om redskapet sklir utfor en kant på havbunnen eller på grunn av endringer i lavvann og høyvann. Tauet som forbinder redskapet og overflate-vaket kan brytes på grunn av slitasje, for stor belastning, eller dersom knuter i redskapet går opp. Skipstrafikk kan også utgjøre en risiko ved at tau går i propeller og kuttes eller drar med seg redskapen på dypere vann.

Når overflate-vaket forsvinner eller tauet til redskapet brytes, mister fiskeren forbindelsen til redskapet, og det kan bli vanskelig å få hentet redskapet opp igjen.

Tapte redskap uten oppgitt posisjon som ligger på bunnen, utgjør også en fare for at nye redskap hektes fast i disse, og kan dermed også gå tapt. Det er derfor viktig å rapportere tap av fiskeredskap og drive redskapsopprensking.

Film fra Clean Nordic Oceans: Hva er spøkelsesfiske?