Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Spøkelsesfiske

Fiskereiskap som vert mista og blir ståande att på havbotnen bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid. Dette resulterer i ei skjult dødelegheit av fisk og skalldyr og vert kalla for spøkelsesfiske.

Fiskereiskapar går tapt på havet av ei rekkje ulike grunnar. Passive fiskeredskapar som garn, ruse, teine og line, er forbunde til havoverflata med eit tau og ofte ein flytegjenstand (overflate-vak).

Overflate-vaket kan forsvinne under havoverflata, til dømes dersom reiskapen vert frakta ut på djupare vatn med straumen, om reiskapen sklir utfor ein kant på havbotnen eller på grunn av endringar i fjo og fjære. Tauet som forbind reiskapen og overflate-vaket kan brytast på grunn av slitasje, for stor belastning, eller dersom knutar i reiskapen går opp. Skipstrafikk kan også utgjere ein risiko ved at tau går i propellar og vert kutta eller drar med seg reiskapen på djupare vatn.

Når overflate-vaket forsvinn eller tauet til reiskapen vert slite av, mister fiskaren forbindelsen til reiskapen, og det kan bli vanskeleg å få henta reiskapen opp att.

Tapte reiskapar utan oppgitt posisjon som ligg på botnen, utgjer også ein fare for at nye reiskap kan hektast fast i desse, og kan dermed også gå tapt. Det er difor viktig å rapportere tap av fiskereiskap og drive reiskapsopprensking.