Hei, har du mista noe?

Tonnevis av taustumper og små plastbiter havner i havet hvert år. Sammen kan vi stoppe forsøplingen av havet.

På strender, langs kysten, i havet og på havbunnen er det forsøpling fra alle som bruker havet.

Det er spesielt en søppeltype det finnes store mengder av: taustumper, avkapp, redskapsrester og andre små plastbiter.

Sammen med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Senter mot marin forsøpling startet vi 20. juni en holdningskampanje om hva vi alle kan bidra med for å få bukt med all plasten som havner i sjøen.

Kampanjens nettsider (marfo.no)

Kampanjefilmen "Hei, har du mista noe?"