Avklaringer om rapportering og sporing

Her finner du svar på vanlige stilte spørsmål om bruk av elektronisk rapportering og sporing.

Klikk på boksene for å lese mer.

Alle norske fiske- og fangstfartøy skal fra og med 1. januar 2024 rapportere fangst og aktivitet på havet, uavhengig av hvor de befinner seg. Fartøyene skal benytte godkjent utstyr for elektronisk rapportering og posisjonssporing.   

Fiske- og fangstfartøy er fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten. Det gjelder også transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy. 

Hvis fartøyet ikke er i bruk, trenger du ikke skaffe utstyr til elektronisk rapportering og sporing. Det kan for eksempel være hvis det ligger i opplag, eller i ro i sjøen uten å endre posisjon.   

Hvis du tar fartøyet i bruk, gjelder kravet til sporing som normalt. Skal du også bruke det til fiske eller fangst, må du i tillegg følge kravene til elektronisk rapportering. 

Hvis du bare fisker i deler av året, må du likevel ha utstyr for elektronisk rapportering og sporing på fartøyet. Men det er noen unntak for når du må rapportere, og når du må ha på sporing:    

  • Du kan pause abonnementet for elektronisk rapportering i periodene du ikke bruker fartøyet i fiske. Ta kontakt med leverandøren din for hjelp med dette.    
  •  Hvis du bare skal flytte fartøyet uten å fiske, trenger du ikke rapportere . Men det er likevel krav om sporing.  
  • Sporingsutstyret skal som hovedregel alltid være påskrudd, selv om du ikke er i fiske. Et unntak kan være er når du er i landligge uten strøm over lengre tid eller fartøyet er på slip.  I slike tilfeller kan du skru av sporingsutstyret etter gjeldende rutiner. 

Når fartøyet ditt deltar i et registrert samfiske etter torsk, hyse og sei er det kun ett fartøy som deltar aktivt. Det er dette aktive fartøyet som skal rapportere fiske- og fangstaktivitet elektronisk. 

Når fartøyet ditt deltar i et registrert pelagisk samfiske, er det tilstrekkelig at kun ett av de to fartøyene rapporterer fiske- og fangstaktivitet elektronisk. Det gjelder selv om begge deltar aktivt i fisket. Begge fartøy skal rapportere posisjon via sporingsutstyret.  

Ved fiske- og fangstaktivitet utenom samfiskelaget gjelder rapporteringskravene per fartøy.

Ved låssettingsfiske må du sende omlastingsmelding (TRA) i tillegg til:  

  • melding om havneavgang (DEP)  

  • melding om fangst (DCA)   

  • melding om havneankomst (POR)  

Det er nok at du sender melding om fangst per døgn, og én omlastingsmelding per lås per døgn. Hvis du kun setter fangst i ett lås det døgnet, er det nok med én omlastingsmelding, selv om fartøyet har flere lås som er meldt til salgslaget.  

 Rapportering til salgslaget gjør du som før. Se høstingsforskriften § 37 (lovdata.no)

Fartøy som har ervervstillatelse og dermed er merkeregistrert, kan ikke brukes til fritidsfiske.  

All fangst skal rapporteres, også når du bruker fartøyet til fiske av agn til eget bruk. Se også ERS-forskriften §12 (lovdata.no)

Hjelpefartøy som ikke er merkeregistrerte og som kun bistår et fiskefartøy under fiske, trenger ikke eget rapportering- og sporingsutstyr.  

Inntil videre er det bare fartøy over 15 meter som må rapportere til Havforskningsinstituttet, dersom de fisker arter som er nevnt i ERS-forskriften §21 (lovdata.no).   

Var denne nettsiden nyttig?

Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre? Vi setter stor pris på om du har noen minutter til å svare på noen få spørsmål. Du er helt anonym.

Ja, jeg vil svare