Trinnvis innføring av ERS og VMS

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at norske fiskefartøyer skal spores og sende elektroniske fangst- og aktivitetsmeldinger til Fiskeridirektoratet.

Kravene til sporing og rapportering blir innført trinnvis. Oppsummert er dette kravene som den norske fiskeflåten må etterkomme: 

  • Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet Vessel Monitoring System VMS 
  • Frekvensen for VMS-meldinger skal være hvert 10. minutt 
  • Alle fiskefartøy skal rapportere aktivitet og fangst gjennom det elektroniske rapporteringssystemet ERS 
  • Alle fiskefartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande fangsten 
  • Havneavgang må rapporteres før fartøy forlater havna 
Oppdatert: 23.09.2021