Trinnvis innføring av ERS og VMS

Etter forslag fra Fiskeridirektoratet har nå Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt at alle kommersielle norske fiskefartøyer skal spores og sende elektroniske fangst- og aktivitetsmeldinger til Fiskeridirektoratet.

Kravene til sporing og rapportering blir innført trinnvis. I dag er fiskeflåten over 15 meter pålagt sporing via Vessel Monitoring System (VMS), fangstrapportering og å melde fra om hvor de skal lande fisken og tidspunkt for landingen via elektronisk rapporteringssystem (ERS).

Trinnvis innføring

Fra 1. juli 2022 vil kravene om sporing og rapportering gjelde for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter. For de mindre fartøyene mellom 10 og 10.99 meter vil kravene gjelde fra 1. april  2023 og fra og med 1. januar 2024 for alle fartøy under 10 meter.

Oppsummert er dette kravene som den norske fiskeflåten må etterkomme:

  • Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS
  • Frekvensen for VMS-meldinger skal være hvert 10. minutt
  • Alle fiskefartøy skal rapportere aktivitet og fangst gjennom det elektroniske rapporteringssystemet ERS
  • Alle fiskefartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande fangsten
  • Havneavgang må rapporteres før fartøy forlater havna

Det forskriftsfestes et krav om at leverandører av elektroniske rapporteringssystemer må ha tilgjengelig brukerstøtte i normal arbeidstid.

Oppdatert: 23.09.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen