Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Omsetning av fisk

All omsetning av levende marine ressurser i første ledd i Norge er regulert med hjemmel i fiskesalgslagslova.

De fem salgslagene er eid av fiskerne og regulerer salg av fisk fra fisker til kjøper.

Når fisk eller andre levende marine ressurser omsettes blir dette dokumentert og rapportert. På den måten får fiskerimyndighetene god oversikt over hvor store ressurser som hentes ut fra havet.

Normalt vil omsetning av fisk i første ledd skje ved at et mottak kjøper fangst fra en fisker, og mottaket vil deretter selge fisken som den er eller i bearbeidet form videre til andre kjøpere. Noen fiskere har tillatelse til å drive kaisalg som dermed kan foregå utenom salgslagene og direkte mellom fisker og forbruker.