Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Salgslagene

Fiskesalgslagene eies av fiskerne og er regulert gjennom fiskesalslagslova. Det er forbudt å omsette marin fisk i Norge utenom salgslagene.

Omsetningsplikten gjelder for alle landinger fra norske fartøy i Norge og i utlandet, for utenlandske fartøy som lander i Norge og for all fritidsfisk som omsettes.

Salgslagene er ved  fiskesalslagsloven (lovdata.no) og havressurslovens  § 48 (lovdata.no) tillagt flere offentlige oppgaver knyttet til landings- og sluttseddel, ressurskontroll og administrativ inndragning ved fiske over kvote, ulovlig bifangst med mer. Salgslagene er underlagt forvaltningsloven i denne delen av virksomheten.

Vi kjenner ikke til andre land der organisasjoner som er eid av fiskerne, har slike roller som i Norge. 

Fiskeridirektoratet samarbeider med salgslagene om forvaltningsoppgaver, men samtidig har vi et tilsynsansvar for å se hvordan salgslagene gjennomfører sitt forvaltningsansvar i medhold av lov.

Fiskesalgslagene

Vi har fem salgslag for marin fisk i Norge.

Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk (fisk som svømmer høyt i vannet) som sild og makrell for hele Norge.

De fire andre fiskesalgslagene omsetter bunnfisk som torsk, sei, hyse etter en geografisk fordeling av landet.

Norges Råfisklag  i Tromsø

Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag (SUROFI) i Ålesund

Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy

Fiskehav i Kristiansand