Ungdomsfiskeordningen 2023

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Alle som  registrerer seg for fiske i ungdomsfiskeordningen via Fiskeridirektoratets skjema, og som oppfyller vilkårene for å delta, skal få en bekreftelse med tillatelse til å delta i ungdomsfiskeordningen.

Skjema for påmelding til ungdomsfiskeordningen

Skjema for påmelding til fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordninga

Oversikt over påmeldte til ungdomsfiskeordningen

Tidsrom

Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, men det finnes noen unntak:

  • For fiske etter leppefisk gjelder ordningen fra og med 12. juli kl. 08:00 sør for 62°N og fra og med 26. juli kl. 08:00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk i ungdomsfiskeordninga gjelder til og med 20. oktober kl. 20:00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område blir stoppet.
  • For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen fra og med 1. mai til og med 20. juni vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai til og med 5. juli i Finnmark øst for 26°Ø.

Hvem kan delta?

Ordningen er for ungdom som fyller 12 år senest i 2023, og som ikke enda har fylt 25 år den 28. april 2023. 

Men fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2023 og som er bosatt i Finnmark.

Ordningen er ikke åpen for manntalsførte fiskere eller personer som har fylt 25 år.

Fangstområde for kongekrabbe

Fangst av kongekrabbe innenfor ordningen gjelder i kvoteregulert område.

Det gjøres oppmerksom på at fra og med 2022 er det krav om rømmingshull i teiner anvendt til fangst av kongekrabbe. Rømmingshull skal være innmontert i samsvar med anvisningene i vedlegg til høstingsforskriften.

Rømmingshull i teiner

Påmeldingsfrist – kongekrabbe

Dersom man ønsker å fiske kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen, må det sendes inn et eget påmeldingsskjema som kun gjelder for fangst av kongekrabbe. Påmelding til fangst av kongekrabbe må skje senest 1. juni.

Omsetningsgrense

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

Ved bruk av fartøy som ikke er merkeregistrert kan det samlet sett, fra fritidsfiske og ungdomsfiske, ikke omsettes for mer enn 50 000 kroner per fartøy. Omsetning fra fritidsfiske vil dermed redusere adgangen til å omsette fangst innenfor ungdomsfiskeordningen.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune kan Fiskeridirektoratets regionkontor likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. Det må i så tilfelle først sendes en søknad om dispensasjon til Fiskeridirektoratet fra kommunen.

Hvor stort kvantum kongekrabbe som kan fiskes og landes under ungdomsfiskeordningen vil bli fastsatt etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Redskapsbegrensning

Fisket kan drives med følgende redskaper:

  • stang og håndsnøre, og
  • en juksamaskin, og
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
  • liner med inntil 300 angler, og
  • inntil 20 teiner eller ruser.

I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

Fra og med 2022 skal alle teiner som settes i sjøen fra land, eller fra fartøy som ikke er merkeregistrert, være merket med eierens navn og adresse. Kravet til merking av selve redskapen gjelder i tillegg til kravet til merking av vak.

Merking av redskap

Fartøy

Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Merkeregistrerte fiskefartøy som er i ordinær drift eller har redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen kan ikke benyttes innenfor ungdomsfiskeordningen.

Fartøy som deltar i ordinær fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke være påmeldt som aktive.

Registrering hos salgslag

Når registreringen hos Fiskeridirektoratet er gjort, må ungdomsfiskeren kontakte sitt salgslag. Salgslaget trenger informasjon for å betale ut penger for fangst og for å gi tilgang til signeringsappen CatchSign.