Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ungdomsfiskeordningen

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Alle som registrerer seg for fiske i ungdomsfiskeordningen, og som oppfyller vilkårene for å delta, får en bekreftelse med tillatelse til å delta i ungdomsfiskeordningen. 

Fra 2024 gjelder ungdomfiskeordningen også for fiske etter uregulerte arter.

Registrer deg i ungdomsfiskeordningen her.

Oversikt over påmeldte til ungdomsfiskeordningen

Tidsrom

Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 17. juni 2024 til og med 16. august 2024.

  • Leppefisk: gjelder fra og med 12. juli 2024 kl. 08.00 sør for 62°N og fra og med 26. juli 2024 kl. 08.00 nord for 62°N.
  • Fisket etter leppefisk under ungdomsfiskeordningen gjelder til 20. oktober kl. 20.00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.
  • ​​​​​​Rognkjeks: gjelder fra og med 1. mai 2024 til og med 20. juni 2024 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai 2024 til og med 10. september 2024 i Finnmark øst for 26°Ø.

Hvem kan delta?

Ordningen er for ungdom som fyller 12 år senest i det aktuelle året, og som ikke har fylt 25 år 30. april 2024. 

Fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i det aktuelle året og som er bosatt i Finnmark.

Fangstområde for kongekrabbe

Fangst av kongekrabbe innenfor ordningen gjelder i kvoteregulert område.

Det skal være rømmingshull i teiner anvendt til fangst av kongekrabbe (nytt krav fra 2022). Rømmingshull skal være montert i samsvar med anvisningene i vedlegg til høstingsforskriften.

Rømmingshull i teiner

Påmeldingsfrist – kongekrabbe

Dersom man ønsker å fiske kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen, må det sendes inn et eget påmeldingsskjema som kun gjelder for fangst av kongekrabbe. Påmelding må skje senest 1. juni.

Skjema for påmelding til fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordninga

Oversikt over påmeldte til kongekrabbefiske under ungdomsfiskeordningen 

Omsetningsgrense

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

Ved bruk av fartøy som ikke er merkeregistrert kan det samlet sett, fra fritidsfiske og ungdomsfiske, ikke omsettes for mer enn 50 000 kroner per fartøy. Omsetning fra fritidsfiske vil dermed redusere adgangen til å omsette fangst innenfor ungdomsfiskeordningen.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratet likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. Det må i så tilfelle først sendes en søknad om dispensasjon til Fiskeridirektoratet fra kommunen.

Ungdom som er påmeldt til fangst av kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen kan fiske og lande inntil 30 kg kongekrabbe. Kvoten gjelder hannkrabbe, hunnkrabbe og skadd krabbe.

Redskapsbegrensning

Fisket kan drives med følgende redskap:

  • stang og håndsnøre
  • en juksamaskin
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med inntil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

Alle teiner som settes i sjøen fra land, eller fra fartøy som ikke er merkeregistrert, skal merkes med eierens navn og adresse. Kravet til merking av selve redskapen gjelder i tillegg til kravet til merking av vak. Dette kravet ble innført i 2022.

Merking av reiskap

Fartøy

Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Merkeregistrerte fiskefartøy som er i ordinær drift, eller som har redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen, kan ikke benyttes innenfor ungdomsfiskeordningen.

Fartøy som deltar i ordinær fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke være påmeldt som aktive.

Registrering hos salgslag

Når registreringen hos Fiskeridirektoratet er gjort, må ungdomsfiskeren kontakte sitt salgslag. Salgslaget trenger informasjon for å betale ut penger for fangst og for å gi tilgang til signeringsappen CatchSign.