Ungdomsfiskeordningen 2021

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Alle som har registrert seg for fiske i ungdomsfiskeordningen via Fiskeridirektoratets skjema for dette og som oppfyller vilkårene for å delta, skal ha fått en bekreftelse på at påmeldingen er registrert der tillatelse til å delta i ungdomsfiskeordningen er gitt.

Sjekk om du er påmeldt ungdomsfiskeordningen

Tidsrom

Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 14. juni til og med 6. august, men det finnes noen unntak:

  • For fangst av kongekrabbe gjelder ordningen i perioden fra og med 02. juli til og med 6. august.
  • For fiske etter leppefisk gjelder ordningen fra og med 19. juli kl. 08:00 sør for 62°N og fra og med 2. august kl. 08:00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk i ungdomsfiskeordninga gjelder til og med 20. oktober kl. 20:00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område blir stoppet.
  • For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen fra og med 1. mai 2021 til og med 20. juni 2021 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai 2021 til og med 5. juli 2021 i Finnmark øst for 26°Ø.

Hvem kan delta?

Ordningen er for ungdom mellom 12 og 25 år.

Men fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2021 og som er bosatt i Finnmark.

Ordningen er ikke åpen for manntalsførte fiskere eller personer som har fylt 25 år.

Fangstområde for kongekrabbe

Fangst av kongekrabbe innenfor ordningen gjelder i kvoteregulert område.

Omsetningsgrense

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune kan Fiskeridirektoratets regionkontor likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. Det må i så tilfelle først sendes en søknad om dispensasjon til regionkontoret fra kommunen.

Redskapsbegrensning

Fisket kan drives med følgende redskaper:

  • stang og håndsnøre, og
  • en juksamaskin, og
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
  • liner med inntil 300 angler, og
  • inntil 20 teiner eller ruser.

I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

Fartøy

Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Merkeregistrerte fiskefartøy som er i ordinær drift eller har redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen kan ikke benyttes innenfor ungdomsfiskeordningen.

Fartøy som deltar i ordinær fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke være påmeldt som aktive.