Ungdomsfiskeordningen 2022

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

Alle som har registrert seg for fiske i ungdomsfiskeordningen via Fiskeridirektoratets skjema for dette og som oppfyller vilkårene for å delta, skal ha fått en bekreftelse på at påmeldingen er registrert der tillatelse til å delta i ungdomsfiskeordningen er gitt.

Sjekk om du er påmeldt ungdomsfiskeordningen (register for 2021)

Tidsrom

Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 13. juni til og med 19. august, men det finnes noen unntak:

  • For fiske etter leppefisk gjelder ordningen fra og med 19. juli kl. 08:00 sør for 62°N og fra og med 2. august kl. 08:00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk i ungdomsfiskeordninga gjelder til og med 20. oktober kl. 20:00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område blir stoppet.
  • For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen fra og med 1. mai til og med 20. juni vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai til og med 5. juli i Finnmark øst for 26°Ø.

Hvem kan delta?

Ordningen er for ungdom som fyller 12 år senest i 2022, og som ikke enda har fylt 25 år den 29. april 2022.

Men fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2022 og som er bosatt i Finnmark.

Ordningen er ikke åpen for manntalsførte fiskere eller personer som har fylt 25 år.

Fangstområde for kongekrabbe

Fangst av kongekrabbe innenfor ordningen gjelder i kvoteregulert område.

Påmeldingsfrist – kongekrabbe

Påmelding for å delta i fangst av kongekrabbe må skje senest 1. juni.

Omsetningsgrense

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune kan Fiskeridirektoratets regionkontor likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. Det må i så tilfelle først sendes en søknad om dispensasjon til regionkontoret fra kommunen.

Redskapsbegrensning

Fisket kan drives med følgende redskaper:

  • stang og håndsnøre, og
  • en juksamaskin, og
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
  • liner med inntil 300 angler, og
  • inntil 20 teiner eller ruser.

I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

Fartøy

Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Merkeregistrerte fiskefartøy som er i ordinær drift eller har redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen kan ikke benyttes innenfor ungdomsfiskeordningen.

Fartøy som deltar i ordinær fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke være påmeldt som aktive.