API for Fartøyregisteret

Vi tilbyr et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Tilgang

Dette er et åpent API og kan brukes uten noen form for autentisering. APIet er dokumenter med openAPI-standarden.

For å komme i gang bør du sette deg inn i vår dokumentasjon som du finner her:

https://api.fiskeridir.no/vessel-api/api/openapi

Endringer

APIer vil endre seg over tid. Vi benytter URI-versjonering for å håndtere dette. Nye versjoner vil innføres ved endringer som påvirker bakover-kompatibiliteten. Merk deg at utgåtte versjoner vil kunne fjernes.

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid under driftsmeldinger.

Vi anbefaler at brukere registrerer seg for å få tilsendt oppdateringer om våre API på e-post og SMS.