Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Fiskeridirektoratet har utviklet et nytt Akvakulturregister. Vi jobber nå med å få på plass en åpen, offentlig visning av det nye registeret. Inntil det er klart må du bruke filene nederst på denne siden for å søke etter registrerte opplysninger om tillatelser, lokaliteter og innehavere. Disse filene er uttrekk fra det nye registeret og oppdateres hver mandag.

Etter planen skal det nye registeret være klart her på fiskeridir.no innen mars 2021.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte

Om register-filene

Informasjon om innehaver blir oppdatert mot Brønnøysundregisteret. I noen tilfeller kan en innehaver som er slettet i Brønnøysundregisteret være registrert som innehaver av akvakulturtillatelse, for eksempel ved fusjon der tillatelsen ikke blir tinglyst overført til det overtakende selskapet.

Alle kolonner har maksimalt 10 tegn. Hver lokalitet er fastsatt med geografiske koordinater i desimalgrader.

Oppdatert: 11.01.2021