Tall og analyse

Filter for tall og analyse

AKTUELLE TEMA

Grafikk som illustrerer statistikkalenderen. © Fiskeridirektoratet

Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover.

Read more about Statistikkalenderen
Inspektør Ina Giil Solheim. Foto: © Fiskeridirektoratet / Vegard Hatten

Kontroll og tilsyn

For å ha en åpen forvaltning har vi utviklet oversikter med tall for våre kontroller og tilsyn.

Read more about Kontroll og tilsyn
Båthavn. Foto: © Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet

Fangst

Fangststatistikken viser fangst fordelt på redskap, art, landingssted, måned, fartøygruppe, og fangstområde. I tillegg er det egne visninger av fangststatistikk for leppefisk og snøkrabbe.

Read more about Fangst