Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

For 2008 ble ikke lønnsomhetsundersøkelsen gitt ut som publikasjon.

Oppdatert: 01.07.2021