Filter for tall og analyse

68 treff
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Påmeldte til ungdomsfiskeordningen

Oversikten viser hvem som har meldt seg på ungdomsfiskeordningen.

Fiskere Register
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A).

Fiskere Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2021

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2021.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2022

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2022.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2017-2020

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2017-2020.

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register