Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut resultater tilbake til 2009. For resultater lenger tilbake i tid vises det til tidsseriene eller publikasjonene.

Informasjon om populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen, arbeidsinnsats og sysselsetting finnes på siden tidsserier.

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

2021

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 86.9 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 231.0 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 98.7 kB)                     
Fartøygrupper (pdf, 269.4 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 40.9 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 121.6 kB)

2020

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 101.1 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 150.4 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 94.8 kB)                     
Fartøygrupper (pdf, 187.4 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 40.5 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 72.1 kB)

2019

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 98.4 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 302.5 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 90.0 kB)
Fartøygrupper (pdf, 347.1 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 39.6 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 113.3 kB)

2018

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 97.2 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 280.7 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 89.7 kB)
Fartøygrupper (pdf, 367.1 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 40.4 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 126.3 kB)

2017

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 98.1 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 299.3 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 88.9 kB)
Fartøygrupper (pdf, 355.3 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 40.2 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 133.6 kB)

2016

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 101.0 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 281.0 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 89.2 kB)
Fartøygrupper (pdf, 381.7 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 42.0 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 155.4 kB)

2015

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 102.5 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 280.3 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 89.5 kB)
Fartøygrupper (pdf, 359.0 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 42.0 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 134.2 kB)

2014

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 102.6 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 303.7 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 83.9 kB)
Fartøygrupper (pdf, 364.2 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 42.1 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 156.3 kB)

2013

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 102.1 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 279.5 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 83.5 kB)
Fartøygrupper (pdf, 338.6 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 43.0 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 134.6 kB)

2012

Sammendrag 2012 (pdf, 244.9 kB)

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 100.0 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 278.7 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 129.6 kB)
Fartøygrupper (pdf, 360.1 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 43.6 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 134.2 kB)

2011

Sammendrag 2011 (pdf, 136.7 kB)

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 101.3 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 349.0 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 120.6 kB)
Fartøygrupper (pdf, 405.8 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 42.1 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 189.8 kB)

2010

Sammendrag 2010 (pdf, 118.6 kB)

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xlsx, 102.2 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 349.5 kB)

Fartøygrupper (xlsx, 119.4 kB)
Fartøygrupper (pdf, 408.2 kB)

Størrelsesgrupper (xlsx, 39.5 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 190.2 kB)

2009

Sammendrag 2009 (pdf, 371.9 kB)

Totalt, fiskeri og kyst/hav (xls, 190.5 kB)
Totalt, fiskeri og kyst/hav (pdf, 340.9 kB)

Fartøygrupper (xls, 259.1 kB)
Fartøygrupper (pdf, 383.2 kB)

Størrelsesgrupper (xls, 79.4 kB)
Størrelsesgrupper (pdf, 186.8 kB)