Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut resultater tilbake til 2009. For resultater lenger tilbake i tid vises det til tidsseriene eller publikasjonene.

Informasjon om populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting finnes på siden tidsserier.

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

   

2019

 
Totalt, fiskeri og kyst/hav - xlsx Totalt, fiskeri og kyst/hav - pdf
Fartøygrupper - xlsx Fartøygrupper - pdf
Størrelsesgrupper - xlsx Størrelsesgrupper - pdf

2018

 
Totalt, fiskeri og kyst/hav - xlsx Totalt, fiskeri og kyst/hav - pdf
Fartøygrupper - xlsx Fartøygrupper - pdf
Størrelsesgrupper - xlsx Størrelsesgrupper - pdf

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 
 

2011

 
 

2010

 
 

2009

 
 
   
Oppdatert: 26.02.2021