Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangststatistikken baseres på fartøyenes rapporteringer til Fiskeridirektoratet.

Fangsttallene er foreløpige.

Statistikkfilene er tilgjengelige på engelsk.

Oppdatert: 08.07.2021