Filter for tall og analyse

73 treff
Oppdrett

Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon

Statistikken viser aktive lokaliteter for laks og regnbueørret som er fulgt opp ved selskapsrevisjon.

Kontroll og tilsyn
Oppdrett

Tilsyn med oppdrettsselskap - antall og type

Å forebygge og redusere effektene av rømt oppdrettsfisk er et høyt prioritert tilsynsområde for Fiskeridirektoratet. Statistikken viser antall tilsyn med oppdrettsselskap fordelt på type tilsynsaktivitet.

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Fangst fordelt på måned

Statistikk om fangst fordelt på måned. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst
Fiskeri

Fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune

Statistikk om fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Åpne data: fartøy, eier og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data
Fiskeri

Fiskeflåten

Statistikk om fartøy i merkeregisteret. Statistikken viser utviklingen over tid og er fordelt på antall fartøy, fartøyenes motorkraft, fylke/kommune, lengdegruppe, fartøymateriale og byggeår.

Fartøy Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskere fra fiskermanntallet

Statistikk over fiskere i fiskermanntallet. Den interaktive statistikkvisningen inneholder informasjon om manntallsstatus, alder, kjønn og fylke/kommune.

Fiskere Offisiell statistikk
Fritid

Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig. Her finn du oversikt over alle dei registrerte bedriftene.

Register
Fiskeri

Fangst fordelt på redskap

Statistikk om fangst fordelt på redskap. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på landingssted

Statistikk om fangst fordelt på landingssted (fylke og kommune). Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk