Filter for tall og analyse

68 treff
Fiskeri

API for Fartøyregisteret

Vi tilbyr et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Fartøy API
Oppdrett

Lokaliteter fulgt opp ved selskapsrevisjon

Statistikken viser aktive lokaliteter for laks og regnbueørret som er fulgt opp ved selskapsrevisjon.

Kontroll og tilsyn
Oppdrett

Tilsyn med oppdrettsselskap - antall og type

Å forebygge og redusere effektene av rømt oppdrettsfisk er et høyt prioritert tilsynsområde for Fiskeridirektoratet. Statistikken viser antall tilsyn med oppdrettsselskap fordelt på type tilsynsaktivitet.

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Uttrekk fra Fartøyregisteret

Uttrekk av åpne data fra Fiskeridirektoratets fartøyregister

Fartøy Åpne data
Fiskeri

Konsesjoner og deltakeradganger

Statistikk over konsesjoner og deltakeradganger, totalt og på fylkesnivå.

Fartøy Fiskeritillatelser Offisiell statistikk
Fiskeri

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Strukturkvoter Kvoter Fiskeritillatelser
Fritid

Åpne data: turistfiskedata

Turistfiskedataene inneholder informasjon fra turisfiskebedriftenes innrapporterte turer, blant annet fangst og utslipp av ulike arter ved hver enkelt turistfiskebedrift.

Åpne data

Jobber du i fiskerinæringen?

Vi vil gjerne intervjue deg om hvilke utfordringer fiskerinæringen står overfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Les mer og meld deg til intervju