Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Uttrekk fra Fartøyregisteret

Uttrekk av åpne data fra Fiskeridirektoratets fartøyregister

Vi tilby nedlastbare filer i .csv format.

Uttrekket kan lastes ned her: https://register.fiskeridir.no/fartoyreg/last/frtyweb.tar

Dataene presenteres i form av filer på semikolondelt format. Alle filene har en heading i første rad, med et beskrivende navn på hver kolonne. Her følger en litt mer utdypende dokumentasjon av filene og av feltene i hver enkelt fil.

Dataene inneholder enkelte ID-felter som er systemgenererte og som består av kun tall. Disse feltene er opprinnelig definert som tekst, men i regneark blir de behandlet som tall siden de kun inneholder tall. I de tilfellene der disse ID-feltene har ledende nuller kan de bli kuttet hvis dataene importeres inn i regneark. Da vil det i regnearket se ut som om feltet er kortere enn den angitte lengden, men det er egentlig ikke tilfelle.

Merk at dataene kun er gjeldende data, pr. foregående dato. Uttrekket inneholder ikke historiske data.

Uttrekket legges ut en gang pr. døgn, ca. kl. 02:30.

Filer i uttrekket

Filnavn

Beskrivelse

fartoy.csv

Informasjon om fartøy som var aktive i Fartøyregisteret pr. foregående dato

juridisk_enhet.csv

Informasjon om eiere av fartøy i Fartøyregisteret (personer eller foretak) pr. foregående dato. I systemet omtales disse som juridiske enheter.

fartoy_eier.csv

Informasjon om eierforhold i Fartøyregisteret pr. foregående dato. Beskriver i tillegg til eierforhold for fartøy også eierforhold for foretak som er registrert i Fartøyregisteret.

tillatelser.csv

Informasjon om aktive, gyldige fisketillatelser for fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato.

tillatelser_parametere.csv

Informasjon om parametere knyttet til fisketillatelser pr. foregående dato. Eksempler på parametere kan være verdier for faktorer og hjemmelslengder.

kvoter.csv

Informasjon om aktive, gyldige kvoter i lukkede fiskerier for fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato.

fangst.csv

Informasjon om lovlig fangst rapportert av fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato.

 

Beskrivelse av hver enkelt fil

fartoy.csv

Feltnavn

Beskrivelse

FARTØY_ID

Unik identifikator for fartøy - systemgenerert id-nummer på 10 siffer

REGISTRERINGSMERKE

Format FF0000KK. En del registreringsmerker har gamle koder for fylke og kommune, registreringsmerket er derfor ikke en sikker kilde for å fastslå kommunetilhørighet. Til dette må feltet KOMMUNENUMMER brukes.

RADIOKALLESIGNAL

Maks 8 tegn

NAVN

Maks 32 tegn

KOMMUNENUMMER

4 siffer

STØRSTE_LENGDE

Inntil 2 desimaler

LENGDE_1969

Lengde etter Londonkonvensjonen av 1969, inntil 2 desimaler

BREDDE

Inntil 2 desimaler

BRUTTOTONNASJE_1969

Bruttotonnasje etter Londonkonvensjonen av 1969, heltall

BRUTTOTONNASJE_ANNEN

Bruttotonnasje etter annen konvensjon, heltall

ART

Mulige verdier: ÅPEN, DEKKET

SKROGMATERIALE

Mulige verdier:

ALUMINIUM, FERROSEMENT, KOMPOSITT, PLAST, STÅL, TRE

BYGGET_ÅR

Årstall, 4 siffer

OMBYGGET_ÅR

Årstall, 4 siffer

MÅLEBREVDATO

Format DD.MM.ÅÅÅÅ

MOTORKRAFT

Målt i HK

MOTORBYGGEÅR

Årstall, 4 siffer

MERKEBREVDATO

Format DD.MM.ÅÅÅÅ

 

juridisk_enhet.csv

Feltnavn

Beskrivelse

ENTITET

Mulige verdier: FORETAK, PERSON

IDNR

Unik identifikator for juridisk enhet.

For foretak brukes organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret som idnr, og for personer brukes et systemgenerert nummer på 11 siffer, ikke fødselsnummer.

NAVN

Maks 50 tegn

ORGANISASJONSFORM

Maks 80 tegn

POSTSNUMMER

4 siffer

POSTSTED

Maks 32 tegn

 

fartoy_eier.csv

Feltnavn

Beskrivelse

EIET_ENTITET

Mulige verdier: FARTØY, FORETAK

EIET_IDNR

Peker til enten fartøy eller juridisk enhet

EIER_ENTITET

Mulige verdier: FORETAK, PERSON

EIER_IDNR

Peker til juridisk enhet

EIER_ANDEL

Eierandel i prosent, med inntil to desimaler.

tillatelser.csv

Feltnavn

Beskrivelse

FARTØY_ID

ID-nummer til fartøyet som har tillatelsen

TILLATELSE_ID

Unik identifikator for tillatelse - systemgenerert id-nummer på 10 siffer

TILLATELSE_KODE

Intern kode på 3 tegn

TILLATELSE_TYPE

Beskrivelse av tillatelsestype med ren tekst

tillatelser_parametere.csv

Feltnavn

Beskrivelse

TILLATELSE_ID

Peker til tillatelse i tillatelser.csv

PARAMETERNR

Identifikator for tillatelsesparameter innenfor en tillatelsestype

PARAMETER_BESKRIVELSE

Beskrivelse av parameter i klartekst

PARAMETER_VERDI

Parameterverdi, inntil 4 desimaler

 

kvoter.csv

Feltnavn

Beskrivelse

FARTØY_ID

Peker til fartøy som har kvoten

TILLATELSE_TYPE

TILLATELSE_TYPE fra tillatelser.csv

FISKESLAG

Maks 80 tegn

OMRÅDE

Maks 80 tegn

REDSKAP

Maks 80 tegn

KVOTE

Kvote i tonn pr. foregående dato, inntil 2 desimaler

 

fangst.csv

Feltnavn

Beskrivelse

FARTØY_ID

Peker til fartøy som har rapportert fangsten

TILLATELSE_TYPE

TILLATELSE_TYPE fra tillatelser.csv

FISKESLAG

Maks 80 tegn

OMRÅDE

Maks 80 tegn

REDSKAP

Maks 80 tegn

FANGST I TONN

Akkumulert fangst opp til og med foregående dato

SISTE_LANDINGSDATO

Dato for siste fangst