Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Filter for tall og analyse

68 treff
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummarfiske 2020. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fiskeri

Inspeksjoner i fiskeriene

Her finner du statistikk over antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper. 

Kontroll og tilsyn
Fritid

Fangst i turistfiske

Kva turistfiskebedrifter har rapportert fangst? Kor mykje fisk blei fanga ved den enkelte bedrift, og kor mykje slapp dei ut? Kva er totaltala? Det kan du finne svar på her.

Fangst
Fritid

Oversikt over tapte og funne reiskap

Taloversikt frå Fritidsfiskeappen om tapt og funnen reiskap. Alle kan registrere tap og funn av reiskap.

Tapt og funnet redskap
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2023

Kor mange er påmelde til hummarfiske der du bur? Oversikt over antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå i 2023.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar 2023

Register over alle påmelde til hummarfiske 2023. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

 

Hummer Register
Fritid

Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder.

Register
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite.

Fangst
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut tall tilbake til 2009. Eldre tall finnes i tidsseriene eller publikasjonene.

 

Lønnsomhet Driftsmargin Offisiell statistikk