Tidsserier

Tidsserier - Bedriftsøkonomisk perspektiv

   

Driftsresultater

 

Sist endret

19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 19.12.2019

Sist endret 02.06.2010

Sist endret 01.11.2012

 Populasjon

Sist endret 23.04.2020

Sist endret 03.03.2020

 

 Arbeidsinnsats og sysselsetting

Sist endret 05.03.2020

Oppdatert: 03.03.2020