Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Her ligger tidsserier over driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting.

Tidsserier - Bedriftsøkonomisk perspektiv

   

Driftsresultater

 

Sist endret

17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 02.06.2010

Sist endret 01.11.2012

 Populasjon

Sist endret 20.05.2021

Sist endret 20.05.2021

 

 Arbeidsinnsats og sysselsetting

Sist endret 17.12.2020

Oppdatert: 20.05.2021