Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Tidsseriene inneholder driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen, arbeidsinnsats og sysselsetting.

Tidsserier - Bedriftsøkonomisk perspektiv

   

Driftsresultater

 

Sist endret

17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 17.12.2020

Sist endret 02.06.2010

Sist endret 01.11.2012

 Populasjon

Sist endret 23.03.2021

Sist endret 23.03.2021

 

 Arbeidsinnsats og sysselsetting

Sist endret 17.12.2020

Oppdatert: 23.03.2021