Akvakulturstatistikk: Settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret

Akvakulturstatistikk for settefiskproduksjon (ferskvannsproduksjon) av laks, regnbueørret og ørret.

Oppdatert: 30.01.2020