Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne data: fiskere, fartøy og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fiskere fra fiskermanntallet, fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Innhold

Datasettene inneholder informasjon pr. 31.12. det enkelte år. Informasjonen er fordelt på fem ulike datasett:

 • Fiskere
  • Informasjon om blant annet geografisk tilhørighet og fiskerstatus (hovedyrkesfiske/biyrkesfisker).
 • Fartøy- og eierdata
  • Informasjon om fartøykarakteristika, identifikasjon av fartøy og navn og adresse for eier av fartøy i første eierledd. For eiere som er foretak, er organisasjonsnummer oppgitt. For noen av årene er det noen fartøy som har oppgitt flere eiere i første eierledd. Disse fartøyene vil ligge flere ganger i datasettet for aktuelt år – en gang pr. eier.
 • Fisketillatelser med fartøytilknytning
  • Informasjon om fartøytilknytning, kvotestørrelse og eventuell hjemmelslengde for fisketillatelser registrert i konsesjons- og deltakerregisteret som har en gyldig fartøytilknytning på aktuelt tidspunkt.
 • Fisketillatelser uten fartøytilknytning
  • Informasjon om siste gyldige fartøytilknytning, kvotestørrelse og eventuell hjemmelslengde for fisketillatelser registrert i konsesjons- og deltakerregisteret, som ikke har en gyldig fartøytilknytning på aktuelt tidspunkt. Det kan være flere årsaker til at en tillatelse ikke har gyldig fartøytilknytning. Eksempler på dette er at det er saksbehandling på tillatelsene i forbindelse med generell utskiftningstillatelse, at fartøyet som skal skiftes ut er slettet fra merkeregisteret før det nye fartøyet er innført i merkeregisteret eller at fartøyet tillatelsene normalt er tilknyttet er i leiefartøy-/nybyggordning.
 • Overføring av fisketillatelser
  • Informasjon om overføring av fisketillatelser ved utskifting av fartøy, salg av fartøy for fortsatt drift, flytting og tildeling ved annen oppgivelse av fartøy. 

Kobling av datasett

Datasettene for fartøy- og eierdata og fisketillatelser med fartøytilknytning kan kobles sammen ved hjelp av variabelen Fartøy ID.

Det vil ikke være hensiktsmessig å koble sammen fartøy- og eierdata og fisketillatelser uten fartøytilknytning. Årsaken til dette er at det ikke nødvendigvis er samme person/foretak som eier fartøyet på aktuelt tidspunkt og på tidspunktet da fisketillatelsen var gyldig tilknyttet fartøyet.

Format

Datasettene er lagret som Microsoft Excel-filer. Filene inneholder flere regneark: merknader, opptelling av rader og fartøy/tillatelser og et regneark pr. år med data.

Tidsserie

Tidsserien for dataene er 2001-2023 (fra 2003 for fiskere).

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og nærmere oversikt over innholdet i filene:

Datafiler