Filter for tall og analyse

74 treff
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Åpne data: elektronisk rapportering (ERS)

De åpne dataene inneholder ERS-data om havneavgang, fangst, havneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Fangst Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fiskeri

Torsketrålere med leveringsplikt

En skjematisk oversikt som viser hvilke leveringsbetingelser og kvotefaktorer som er knyttet til det enkelte fartøyets torsketråltillatelse og/eller strukturkvoter.

Fiskeritillatelser Kvoter Register
Fiskeri

Åpne data: posisjonsrapportering (VMS)

De åpne dataene inneholder data om posisjonsrapportering (VMS) fra norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, uavhengig av hvor de har oppholdt seg.

Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Oppdrett

Statistikk for akvakultur - publikasjon

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.

Hovedtall/Nøkkeltall Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Leppefisk/rensefisk Arbeidsinnsats Produksjon Alger Akvakulturtillatelser Salg Publikasjoner
Fiskeri

Åpne data: fartøy, eier og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen