Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Den interaktive statistikkvisningen gir informasjon om landinger av fisk for fylke, kommune, fiskemottak, fartøy og art for norske og utenlandske fartøy. 

Fangst
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstoversikt og årskvote for fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Fangst av snøkrabbe

Følg utviklingen i årets fangst av snøkrabbe: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Fangst Kvoter
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Åpne data: elektronisk rapportering (ERS)

De åpne dataene inneholder ERS-data om havneavgang, fangst, havneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Fangst Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fritid

Oversikt over tapte og funne reiskap

Taloversikt frå Fritidsfiskeappen om tapt og funnen reiskap. Alle kan registrere tap og funn av reiskap.

Tapt og funnet redskap