Filter for tall og analyse

63 treff
Fiskeri

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.

Fangst Kvoter
Fiskeri

Inspeksjoner i fiskeriene

Statistikk over antall inspeksjoner i fiskeriene fordelt på ulike kontrolltyper, 2018-2021.

Kontroll og tilsyn
Oppdrett

Biomassestatistikk etter produksjonsområde

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter produksjonsområde.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Oppdrett

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Biomasse (fisk i merd) Matfisk Produksjon
Fiskeri

Påmeldte til ungdomsfiskeordningen 2021

Oversikten viser hvem som har meldt seg på ungdomsfiskeordningen 2021.

Fiskere Register
Fiskeri

Månedsstatistikk Norge Russland – fangst og kvoter i hverandres respektive soner

Oversikt over kvoter til Russland i Norges økonomiske sone og kvoter til Norge i Russlands økonomiske sone med tilhørende fangststatistikk.

Fangst Kvoter
Oppdrett

Nøkkeltall for norsk havbruksnæring - publikasjon

«Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Publikasjonen inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Hovedtall/Nøkkeltall Alger Leppefisk/rensefisk Matfisk Akvakulturtillatelser Produksjon Settefisk Skjell og skalldyr Arbeidsinnsats Salg Publikasjoner
Fiskeri

Fangst av leppefisk

Statistikk om fangst av leppefisk (antall) fordelt på fartøygruppe, år, art og fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.
 

Fangst Leppefisk/rensefisk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Publikasjoner Offisiell statistikk
Fiskeri

Yrkesfiskere med tillatelse til å fiske leppefisk i 2021

Oversikt over yrkesfiskere som har tillatelse til å fiske leppefisk i 2021.

Dispensasjoner Fiskeritillatelser Register