Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Alle opplysninger samlet i en fil uten oppsett og summeringer:

Innrapportert i drift

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt

Innrapportert forbruk av fôr

Innrapportert utsett av fisk

Innrapportert uttak av slaktet fisk (antall og mengde)

Produksjonsoversikt

Innrapportert svinn (tap) i produksjonen