Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Alle opplysninger samlet i en fil uten oppsett og summeringer:

Innrapportert i drift

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt

Innrapportert forbruk av fôr

Innrapportert utsett av fisk

Innrapportert uttak av slaktet fisk (antall og mengde)

Produksjonsoversikt

Innrapportert svinn (tap) i produksjonen