Biomassestatistikk etter fylke

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann etter fylke.

Vær oppmerksom på at fra og med 1.1.2020 er fylkesinndelingen endret.

Innrapportert i drift:

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt:

      Beholdning ved månedslutt fordelt på art og utsettsår 2005-2019

Innrapportert forbruk av fôr:

Innrapportert utsett av fisk:

Innrapportert uttak av slaktet fisk (antall og mengde):

     Uttak av slaktet fisk fordelt på art og utsettsår 2005-2019

Produksjonsoversikt:

     Produksjonsoversikt fordelt på art og utsettsår 2005-2019

Innrapportert svinn (tap) i produksjonen:

    Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2005-2019