Filter for tall og analyse

68 treff
Fiskeri

Fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune

Statistikk om fangst fordelt på fartøyfylke og -kommune. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på landingssted

Statistikk om fangst fordelt på landingssted (fylke og kommune). Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på måned

Statistikk om fangst fordelt på måned. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst
Fiskeri

Fangst fordelt på redskap

Statistikk om fangst fordelt på redskap. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst per fisker

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2023.

Fangst
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Oversikt over kvotefaktorer og visning av strukturgevinst for forskjellige fartøygrupper på fartøynivå.

Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, konvensjonell kyst, nord for 62° N

Oversikt over kvotefaktorer. Gruppering av strukturkvoter etter hovedtillatelsens hjemmelslengde, største lengde og visning av kvotefaktorer på fartøynivå.

Fiskeritillatelser Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Strukturkvoter: kvotefaktorer og utløpsdatoer

Oversikt over dagens kvotefaktorer og tidsbegrensninger i strukturkvotene. I oversikten kan man slå opp på enkeltfartøy og fartøygrupper.

 

Fiskeritillatelser Strukturkvoter Kvoter
Fiskeri

Fiskeflåten

Statistikk om fartøy i merkeregisteret. Statistikken viser utviklingen over tid og er fordelt på antall fartøy, fartøyenes motorkraft, fylke/kommune, lengdegruppe, fartøymateriale og byggeår.

Fartøy Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskere fra fiskermanntallet

Statistikk over fiskere i fiskermanntallet. Den interaktive statistikkvisningen inneholder informasjon om manntallsstatus, alder, kjønn og fylke/kommune.

Fiskere Offisiell statistikk