Filter for tall og analyse

73 treff
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummarfiske 2020. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fritid

Påmelde til hummarfiske 2021

Register over alle påmelde til hummarfiske 2021. Registeret inneheld opplysningar om namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).

Hummer Register
Fiskeri

Åpne data: elektronisk rapportering (ERS)

De åpne dataene inneholder ERS-data om havneavgang, fangst, havneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Fangst Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data
Fiskeri

Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.

Fangst Fartøy Åpne data
Fiskeri

Inndragning av fangst og fangstverdi

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Oversikten viser inndragning av fangst og fangstverdi, fordelt på salgslag og artsgruppe. 

Kontroll og tilsyn
Fiskeri

Nøkkeltall for de norske fiskeriene - publikasjon

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring. Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasiteten.

Hovedtall/Nøkkeltall Fangst Fartøy Fiskere Kvoter Driftsmargin Publikasjoner
Fiskeri

Uttrekk fra Fartøyregisteret

Uttrekk av åpne data fra Fiskeridirektoratets fartøyregister

Fartøy Åpne data
Fiskeri

API for Fartøyregisteret

Vi tilbyr et åpent API for uthenting av fartøy- og eieropplysninger.

Fartøy Åpne data
Fiskeri

Åpne data: posisjonsrapportering (VMS)

De åpne dataene inneholder data om posisjonsrapportering (VMS) fra norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, uavhengig av hvor de har oppholdt seg.

Fartøy Kontroll og tilsyn Åpne data