Fangst fordelt på fangstområde

Statistikk om fangst fordelt på fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.