Fangst av snøkrabbe

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 6500 tonn for 2021. I denne statistikkvisningen kan du følge fangstutviklingen: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?