Fangst av snøkrabbe

Følg utviklingen i årets fangst av snøkrabbe: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 9758 tonn for 2024.