Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver enkelt båt? Den interaktive statistikkvisningen gir informasjon om landinger av fisk for fylke, kommune, fiskemottak, fartøy og art for både norske og utenlandske fartøy.

Kilder
Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
Fiskeridirektoratets merkeregister
Fiskeridirektoratets kjøperregister 
Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet

Oppdateringstidspunkt: Tabellene oppdateres en gang i døgnet (hver natt).

Nedlasting i ulike format

Tabellen eller dine utvalg i tabellen kan lastes ned ved å velge Download nederst til høyre under tabellen. Informasjonen kan lastes ned i ulike format: PDF, Crosstab, Data og Image.

I noen tilfeller kan det hende at valgmulighetene/formatene under Download ikke er tilgjengelige - da vises de i lysegrått. For å gjøre dem tilgjengelige må du sette markøren et sted inni tabellen og dobbeltklikke.