Filter for tall og analyse

73 treff
Fritid

Fangst i turistfiske

Kva turistfiskebedrifter har rapportert fangst? Kor mykje fisk blei fanga ved den enkelte bedrift, og kor mykje slapp dei ut? Kva er totaltala for fangst innan turistfiske for kvar enkelt art? Det kan du finne svar på her.

Fangst
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstopplysninger og årskvoten tildelt fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Publikasjoner Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: settefiskproduksjon

Resultater for selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk
Fiskeri

Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger - publikasjon

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonen inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for 2019. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.

Fartøy Fiskere Fiskeritillatelser Publikasjoner
Fiskeri

Konsesjoner og deltakeradganger

Statistikk over konsesjoner og deltakeradganger, totalt og på fylkesnivå.

Fartøy Fiskeritillatelser Offisiell statistikk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut resultater tilbake til 2009. For resultater lenger tilbake i tid vises det til tidsseriene eller publikasjonene.

Lønnsomhet Driftsmargin Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst av snøkrabbe

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 6725 tonn for 2022. I denne statistikkvisningen kan du følge fangstutviklingen: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Fangst Kvoter
Fiskeri

Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Grunna endring i interne rutinar for registrering av samfiske er ikkje rapporten oppdatert for 2022. Vi arbeider med å få ein oppdatert rapport på plass så snart som mogleg.

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Samfiske Register
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: matfiskproduksjon

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for laks og regnbueørret innen matfiskproduksjon. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Matfisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk