Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Fangst av snøkrabbe

Totalkvoten for fangst av snøkrabbe er 7117 tonn for 2023. I denne statistikkvisningen kan du følge fangstutviklingen: Hvor mye er fanget totalt, hvor stor kvote gjenstår og hvor mange fartøy fangster?

Fangst Kvoter
Fiskeri

Konsesjoner og deltakeradganger

Statistikk over konsesjoner og deltakeradganger, totalt og på fylkesnivå.

Fartøy Fiskeritillatelser Offisiell statistikk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

Opplysninger om drift og lønnsomhet fra den norske fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten fremstiller sentrale mål på lønnsomhet som driftsresultat, resultat før skatt, driftsmargin og totalkapitalrentabilitet.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Publikasjoner Offisiell statistikk
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - årstabeller

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten per år. Det er lagt ut resultater tilbake til 2009. For resultater lenger tilbake i tid vises det til tidsseriene eller publikasjonene.

Lønnsomhet Driftsmargin Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: matfiskproduksjon

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for laks og regnbueørret innen matfiskproduksjon. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Matfisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret: settefiskproduksjon

Resultater for selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret. Presenterte tall er gjennomsnittstall per selskap.

Lønnsomhet Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk
Oppdrett

Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret - publikasjon

Fiskeridirektoratet innhenter årlig lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen. I publikasjonen "Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret" presenteres resultater fra undersøkelsen.

 

 

Lønnsomhet Matfisk Settefisk Driftsmargin Produksjonskostnad Offisiell statistikk Publikasjoner
Fiskeri

Dispensasjoner fra landingsforskriften

Oversikt over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften. Register viser også har fått avslag på søknad om dispensasjon fra landingsforskriften.

Dispensasjoner Fiskeritillatelser Register
Fritid

Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig. Her finn du oversikt over alle dei registrerte bedriftene.

Register
Oppdrett

Rømmingsstatistikk

Rømmingsstatistikken viser alltid oppdaterte rømmingstall: antall rømt oppdrettsfisk med og uten gjenfangst, omstendighetene ved rømming og en oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg.

Rømt og tapt oppdrettsfisk