Filter for tall og analyse

74 treff
Fiskeri

Påmeldte til ungdomsfiskeordningen 2022

Oversikten viser hvem som har meldt seg på ungdomsfiskeordningen 2022.

Fiskere Register
Fiskeri

Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle kjøpere i første hånd av fangst i Norge. Det kan søkes i de ulike feltene øverst i registeret. Mer informasjon om det enkelte sted får man opp ved å holde musepeker over fargesymbolet til høyre i hver rad.

 

Kjøpere Register
Fiskeri

Fangst per fisker

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2021.

Fangst
Oppdrett

Nøkkeltall for norsk havbruksnæring - publikasjon

«Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Publikasjonen inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Hovedtall/Nøkkeltall Alger Leppefisk/rensefisk Matfisk Akvakulturtillatelser Produksjon Settefisk Skjell og skalldyr Arbeidsinnsats Salg Publikasjoner
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange etter 23. mai og etter 8. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Fangst
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Oversikt over kvotefaktorer og visning av strukturgevinst for forskjellige fartøygrupper på fartøynivå.

Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Strukturkvoter Kvoter Fiskeritillatelser
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, konvensjonell kyst, nord for 62° N

Oversikt over kvotefaktorer. Gruppering av strukturkvoter etter hovedtillatelsens hjemmelslengde, største lengde og visning av kvotefaktorer på fartøynivå.

Fiskeritillatelser Kvoter Strukturkvoter
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2021

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2021.

Hummer Register
Fritid

Hummarfiskarar – antal per fylke og kommune i 2017-2020

Antal påmelde hummarfiskarar på fylke- og kommunenivå for 2017-2020.

Hummer Register

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen