Fangst fordelt på måned

Statistikk om fangst fordelt på måned. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.