Inndragning av fangst og fangstverdi

Fiskeridirektoratet eller fiskesalgslagene skal ved overtredelse av fiskerilovgivningen foreta en administrativ inndragning av fangsten eller verdien av denne. Oversikten viser inndragning av fangst og fangstverdi, fordelt på salgslag og artsgruppe.

På grafikksiden: Hold musepekeren over søylene for mer informasjon om det enkelte salgslags inndragninger.

Tematekst om inndragning av fangst

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen