Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Denne lisensen er utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Data som er lisensiert under NLOD kan fritt viderebrukes på vilkårene som er utarbeidet av Difi: Vilkår for å bruke Fiskeridirektoratet sine data (Data.Norge)

Vi ber om at brukere av våre data navngir oss på en av følgende måter:

  • Kilde: Fiskeridirektoratet  
  • Kilde rådata: Fiskeridirektoratet
  • Kilde for rådata som vi har benyttet i vår sammenstilling: Fiskeridirektoratet

Kildehenvisningen skal ikke gi inntrykk av at Fiskeridirektoratet godkjenner eller anbefaler det som presenteres eller den som presenterer. Dette er et vesentlig vilkår i NLOD-lisensen.

Den som tar i bruk data fra Fiskeridirektoratet godtar automatisk lisensen som våre data er underlagt: Juridisk lisenstekst (Data.Norge)

Oppdatert: 16.04.2020