Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Data som er lisensiert under NLOD kan fritt viderebrukes på vilkårene som er utarbeidet av Difi (data.norge.no) 

Kildehenvisning

Brukere av våre data må navngi Fiskeridirektoratet som kilden for dataene på en av følgende måter:

  • Kilde: Fiskeridirektoratet 
  • Kilde rådata: Fiskeridirektoratet
  • Kilde for rådata som vi har benyttet i vår sammenstilling: Fiskeridirektoratet

Kildehenvisningen skal ikke gi inntrykk av at Fiskeridirektoratet godkjenner eller anbefaler det som presenteres eller den som presenterer. Dette er et vesentlig vilkår i NLOD-lisensen.

Den som tar i bruk data fra Fiskeridirektoratet godtar automatisk lisensen som våre data er underlagt (data.norge.no).