Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Denne lisensen er utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Data som er lisensiert under NLOD kan fritt viderebrukes på vilkårene som er utarbeidet av Difi: Vilkår for å bruke Fiskeridirektoratet sine data (Difi)

Den som tar i bruk data fra Fiskeridirektoratet godtar automatisk lisensen som våre data er underlagt: Juridisk lisenstekst (Difi)

Oppdatert: 16.03.2015