Om dataene – Administrative inndragninger

Innhold

Rapporten inneholder opplysninger om salgslagenes administrative inndragninger av fangstverdi, oppgitt i sluttseddeldata, både for norske og utenlandske fartøy.

Den gir aggregerte tall og oversikter over inndragninger de fire siste år, med informasjon om kvantum, fangstverdi og antall landinger, fordelt per salgslag.

Rapporten består av to sider, en side med tabeller og en side med figurer. Tabellsiden har mulighet for filtrering på salgslag. Figursiden gir informasjon per salgslag ved å holde musepeker over søylene.

Definisjoner

En landing er definert som en gitt kombinasjon av fartøyets registreringsmerke, evt. radiokallesignal eller fiskers organisasjonsnummer/fødselsnummer, og den aktuelle landingsdato. Siden en landing vil kunne generere flere seddeldokumenter, så vil det følgelig kunne være flere sedler knyttet til en og samme landing

Fangstverdi er definert som utbetalt beløp til fisker, uten at avgifter etc. er trukket fra.

Inndratt fangstverdi er definert som den del av fangstverdi som blir inndratt fra fisker.

Fangst er definert som veid kvantum fisk som blir registrert landet, omregnet til rund vekt (ekvivalent til fiskens vekt i naturlig tilstand i havet).

Inndratt fangst er definert som den del av fangsten der verdien blir inndratt, oppgitt i rund vekt (ekvivalent til fiskens vekt i naturlig tilstand i havet).

Oppdateringstidspunkt

Data blir løpende oppdatert hverdager kl 09.

Kilder

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister

Oppdatert: 04.04.2022