Fiskeflåten

Statistikk om fartøy i merkeregisteret. Statistikken viser utviklingen over tid og er fordelt på antall fartøy, fartøyenes motorkraft, fylke/kommune, lengdegruppe, fartøymateriale og byggeår.