Fartøy i merkeregisteret

Statistikken viser aktive fartøy i merkeregisteret, totalt og på fylkesnivå.