Fartøy i merkeregisteret

Statistikken viser aktive fartøy i merkeregisteret, totalt og på fylkesnivå.

Fiskeflåten (interaktiv visning av statistikk om fartøy i merkeregisteret)

Det er oppdaget en feil i den foreløpige statistikken for fartøy for 2020 som ble publisert 07.01.2021. Det er publisert korrigerte tall 15.01.2021. Se nærmere beskrivelse under "Om dataene" i rapporten over.

Den aktive fiskeflåten

Aktive fartøy totalt og på fylkesnivå (xlsx, 42.1 kB)

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper (avsluttet tidsserie)

Fartøy, totalt og på fylkesnivå t.o.m. 2019 (xlsx, 165.8 kB)

Fartøy, gjennomsnittsalder t.o.m. 2019 (xlsx, 57.1 kB)


Fartøy, antall på kommunenivå 1980-2019 (avsluttet tidsserie)

Fartøy, antall, kommunenivå (xlsx, 162.4 kB)