Fartøy i merkeregisteret

Fiskeflåten (interaktiv visning av statistikk om fartøy i merkeregisteret)

Det er oppdaget en feil i den foreløpige statistikken for fartøy for 2020 som ble publisert 07.01.2021. Det er publisert korrigerte tall 15.01.2021. Se nærmere beskrivelse under "Om dataene" i rapporten over.

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper (avsluttet tidsserie)

Fartøy, totalt og på fylkesnivå t.o.m. 2019

Fartøy, gjennomsnittsalder t.o.m. 2019


Fartøy, antall på kommunenivå 1980-2019 (avsluttet tidsserie)

Fartøy, antall, kommunenivå

Statistikk fra merkeregisteret, publisert 7. januar 2020

Oppdatert: 15.01.2021