Fangst fordelt på landingssted

Statistikk om fangst fordelt på landingssted (fylke og kommune). Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen