Fangst fordelt på redskap

Statistikk om fangst fordelt på redskap. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.